O projektu

Obsah portálu
  • Čtyřicet lekcí angličtiny
  • Lekce jsou uspořádány zkušenými lektory do logických gramatických jednotek.
  • Nejpoužívanější učebnice
  • E-academy je kompilací nejpoužívanějších učebnic ušitá na míru podle požadavků uživatelů
  • Cílem je připravit studenta na získání cerifikátu TELC A2, platného ve státech EU a nezbytného pro výkon vybraných funkcí ve státní správě ČR.
Procvičování správné výslovnosti
Slovíčka všech lekcí byla namluvena rodilými mluvčími - lektory Vysoké školy Jana Ámose Komenského

Ucelený systém výuky
Systém výuky je uspořádaný tak, aby byl uživatelsky přívětivý a srozumitelný. Stavíme na principu škola hrou.

Množství a různorodost procvičovacích modulů
E-academy obsahuje velké množství procvičovacích testů, které si může student fakultativně volit. Z velké části se jedná o zábavné s interaktivní hry, založené na individuálním přístupu ke každému uživateli.

Znalost látky prvních 30 z celkem 40 lekcí tohoto základního kurzu odpovídá vědomostem potřebným k získání Certifikátu TELC A2, platného ve státech EU a nezbytného pro výkon vybraných funkcí ve státní správě ČR.

Kurz, který vám předkládáme, je kurzem britské angličtiny. Soudobá britská angličtina je dynamickým jazykem a na některé aspekty její gramatiky mohou existovat různé názory. Autoři se proto při zpracování kurzu s vděčností opírali o stanoviska a příklady obsažené především v následujících publikacích:
  • Michael Swan: Practical English Usage, published by Oxford University Press.
  • Michael Swan and Catherine Walter: The Cambridge English Course 1, published by Cambridge University Press.
  • Raymond Murphy: Essential Grammar in Use, published by Cambridge University Press.
  • Raymond Murphy: English Grammar in Use, published by Cambridge University Press.
  • John and Liz Soars: New Headway English Course (Elementary, Pre-intermediate, Intermediate), published by Oxford University Press.