Zpráva s varováním

Pokud si přejete evidovat Váš studijní postup, přihlašte / zaregistrujte se.

Článek

Náš dům v Londýně

When we chose our new house we had two options - a new house in Seaton - a small country town on the south coast of England or an older house in London. We had to thoroughly consider which house would be more suitable for us. Když jsme si vybírali náš nový dům, měli jsme dvě možnosti – nový dům v Seatonu – malém venkovském městečku na jižním pobřeží Anglie anebo starší dům v Londýně. Museli jsme důkladně zvážit, který z nich by byl pro nás vhodnější.
London is definitely noisier than Seaton. Seaton is also safer than London and the real estate prices in Seaton are generally lower than in London. On the other hand the house in London was bigger and had a prettier garden. The garden in front of the house in Seaton was larger but not so pleasant. Londýn je rozhodně hlučnější než Seaton. Seaton je zase bezpečnější než Londýn a ceny nemovitostí v Seatonu jsou všeobecně nižší než v Londýně. Na druhé straně londýnský dům byl větší a měl hezčí zahradu. Zahrada před seatonským domem byla rozsáhlejší, ale ne tak pěkná.
Finally we decided that the best option would be the house in London. We've got our jobs there as well as a lot of friends. It was an excellent choice.Nakonec jsme se rozhodli, že nejlepší volbou pro nás bude dům v Londýně. Máme tam zaměstnání stejně jako hodně přátel. Byla to vynikající volba.